geboren te Kisanghani, Congo, 1958
opleiding     Schilderkunst (St. Lukas, Brussel)
                      Textielkunsten (Academie, Leuven)

Al van in de kindertijd bezig met schilderen, tekenen, kijken, waarnemen, weergeven, van de wereld rondom mij.

Later evolueert dat waarnemen en wordt het gekoppeld aan de innerlijke perceptie, de interpretatie, het abstraheren. Omdat de grootte, de grootsheid niet te vatten is… te ingewikkeld, wil ik het ontdoen van complexiteit. Vereenvoudigen tot essentie.                                                    

Schilderen is voor mij  het waarnemen vertalen naar een hanteerbaar beeld, ontdaan van ruis en details. Een vingeroefening van de ziel. Geïnspireerd door het leven in al zijn facetten, maak ik gebruik van verschillende materialen; aarde, klei, vezels. In bijna elk werk zit aarde verwerkt, zand, stof, klei als link naar de oorsprong van het leven. De aarde, waarop we bestaan, waardoor we bestaan, waaruit alles ontstaat en ook weer in verdwijnt.

Door het specifieke van deze materialen zijn de beelden die ontstaan organische beelden waarin groeien, leven en sterven vervat liggen. Het tastbare van dat organische, het voelbare van de beelden. Impressies van hier, ginds en elders als een soort universele taal.

Ontdaan van  veelheid ontstaan er organische oerbeelden, beelden van verlangen, van onvoltooide tijd, van leegte met rimpelingen, zoals het leven zelf.